W dniu 20 kwietnia 2024 roku w Hotelu Haston City we Wrocławiu odbył się XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Było to ważne wydarzenie dla całego środowiska weterynaryjnego na Dolnym Śląsku.

Podczas Zjazdu:

  • Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu złożyli przyrzeczenia lekarza weterynarii oraz uroczyście odebrali Prawa Wykonywania Zawodu.
  • Lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko otrzymała medal honorowy im. prof. Jana Zwierzchowskiego „Zasłużony dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej”.
    Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i stanowi wyraz uznania dla jej wieloletniej pracy i zaangażowania na rzecz naszego samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
  • Zjazd udzielił absolutorium Radzie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przyjął sprawozdania organów, uchwalił niezbędne uchwały regulujące działalność Izby oraz przyjął apele skierowane do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

W imieniu p.o. Prezesa i Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na Zjazd - delegatom, zaproszonym gościom oraz absolwentom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Zwracamy się również z apelem do wszystkich członków naszej Izby o aktywne uczestnictwo w pracach samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
Razem możemy zrobić wiele dobrego dla naszego zawodu.

UCHWAŁY I APELE ZJAZDOWE

 

zdjęcia: Jakub Kita