Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu lekarza weterynarii.

pdfUstawa o zawodzie lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
 
pdfKodeks etyki PDF Drukuj E-mail
Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.
 
pdfRozporządzenie - czynności lekarza weterynarii wykonywane przez osoby bez tytułu lekarza PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.
 
pdfRozporządzenie - wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 
pdfRozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii spoza UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

 
pdfRozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii z UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
 
pdfRozporządzenie - zasady uzyskania tytułu specjalisty PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - postępowanie w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.
 
pdfObwieszczenie - wykaz dyplomów i innych dokumentów lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 
pdfUchwała o ustaleniu wzoru pieczątki lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail

Uchwała Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 
pdfDyrektywa - koordynacja przepisów w zakresie działalności lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Dyrektywa Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii.
 
pdfDyrektywa - wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów PDF Drukuj E-mail

Dyrektywa Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.