Biuletyn Dil - Wet.
Biuletyn Dil - Wet.
Rzecznik
Rzecznik
Fundacja Pro Medici Veterinarii
Fundacja Pro Medici Veterinarii
O izbie
O izbie

Projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Zgodnie z sugestią Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie prosimy lekarzy weterynarii - członków DIL-Wet. o zapoznanie się z projektem nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii i przesyłanie uwag na adres biura DIL-Wet. do dnia 28 stycznia 2020 r.

Projekt Kodeksu

Aktualności

loading...
Aktualności

Szkolenia

loading...
szkolenia

Praca

loading...
Praca

Back to top