Fundacja została założona w styczniu 2006 roku z inicjatywy Rady Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego dlatego możliwe jest przekazywanie na jej rzecz 1,5% odpisu od podatku.

Celami fundacji są:

  • pomoc lekarzom weterynarii dotkniętym nagłymi i uciążliwymi wypadkami losowymi
  • pomoc rodzinom lekarzy weterynarii (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione) znajdującym się w trud­nej sytuacji życiowej
  • pomoc dzieciom lekarzy weterynarii w wypadku śmierci lekarza weterynarii, w celu kontynuowania lub uzyskania wykształcenia i osiągnięcia dojrzałości

Cele, o których mowa, Fundacja realizuje poprzez przyznawanie pomocy materialnej i finansowanie konkretnych potrzeb osób potrzebujących.

Numer konta Fundacji:

18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław