Aktualna ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt wpisanych na terenie całego kraju dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (poniżej link, lub wejście przez stronę KIL-Wet. "vetpol.org.pl", pole "rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt") 

https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/zinfo.html

 

W ewidencji znaleźć można konkretny zakład leczniczy dla zwierząt, imiona i nazwiska lekarzy weterynarii tam zatrudnionych, godziny przyjęć oraz dane zakładów, w których są lekarze posiadający uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Pełna lista zakładów leczniczych dla zwierząt wpisanych aktualnie do ewidencji prowadzonej przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu (działających na terenie województwa dolnośląskiego):

ewidencja ZLZ_16.05.2024