Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.

VETPOL: http://vetpol.org.pl/prawo/cat_view/591-dokumenty/56-kodeks-etyki-lekarza-weterynarii