Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza na wykład lek. wet. Jacka Mrowca pt. "Wyznaczanie terminu inseminacji i ocena gotowości krowy do krycia", który odbędzie się 15.04.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali nr 2 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl Grunwaldzki 49.