Koleżanki i Koledzy,

w tym gorącym dniu pełnym ważnych informacji dla działania ULW i całej naszej społeczności, przekazuję informację otrzymaną od Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, dotyczącą aktualnej wykładni prawnej w związku z opublikowanymi aktami prawnymi.

MRiRW nie wprowadziło żadnych przepisów przejściowych w związku ze zmianą ustawy o IW oraz stosownych rozporządzeń, a także nie przygotowało żadnych wytycznych w kwestii obowiązujących dotychczas decyzji administracyjnych w sprawie wyznaczeń i trwających umów z ULW.

W załączniku przekazujemy opinie prawną radcy prawnego SULW w powyższej sprawie.

Według powyższej opinii PLW powinien zmienić decyzję administracyjną (za zgodą strony) oraz aneksować umowę z ULW w związku ze zmianami podstaw i skutków prawnych.

 Opinia prawna dla SULW

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Rady DILWet

lek wet. Dariusz Jackowski

Poniżej prezentujemy pismo wystosowane do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz list otwarty

pismo Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego

 list otwarty

 

 

 

Uprzejmie informujemy, 

w dniu 10 sierpnia 2022 r. (środa)

biuro Izby będzie czynne

w godzinach 12:00 -14:00.

Za utrudnienia przepraszamy!

Uprzejmie informujemy, że

aby usprawnić wysyłkę paszportów

dla zwierząt towarzyszących

dnia 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

biuro Izby będzie nieczynne.