Akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii -

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941310667 

Wykaz specjalistów:

brak treści

Lista lekarzy specjalistów