• Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymywanych od zwierząt innych niż ptaki.

      Pismo

      załącznki nr 1

      załącznik nr 2